Shutterstock

Kvinner føler mer smerte enn menn

Smertestillende kjønnshormoner og dårlig hukommelse senker menns følsomhet overfor smerte. Og så bør mennene glede seg over at de kan slippe unna med et spark i testiklene.

Fødsel vs. spark

Hva gjør mest vondt?

Testiklene er dekket av et stort antall smertefølsomme nerveceller av en type som man vanligvis bare finner i de indre organene. Nervecellene er veldig følsomme og har blant annet forbindelse til hjernens oppkastsenter.

Et spark i testiklene kan derfor utløse kvalme, stigning i blodtrykket, økt puls og svette over hele kroppen.

Der er ingen tvil: Kvinnens fødsel er langt mer smertefull enn et spark i skrittet.

Lignende smertefølsomme celler er det også mange av i kvinners fødselskanal. Under en fødsel utvides kanalen voldsomt, og kvinnen opplever en smerte av samme type som menn opplever ved et spark i skrittet.

Men mens et spark er kortvarig, varer en fødsel i gjennomsnitt i åtte timer. Dessuten byr fødselen på spenninger og strekk i musklene som gir en ytterligere skarp og lokal smerte.

Fødselen har til gjengjeld den fordelen at den ender med et nytt lite liv, mens et spark i skrittet kan ødelegge sjansene for det samme.

Smerteterskel

Forsøk viser kjønnsforskjell

En rekke forsøk viser at kvinner er mer følsomme overfor smerte enn menn. Kvinnene har altså en lavere smerteterskel enn menn.

På diagrammet under har forskere oppsummert hvordan smerteterskelen til menn og kvinner ligger i forhold til gjennomsnittet. Både når det gjelder varme, kulde og trykk på henholdsvis rygg og ansig skal det mindre til før en kvinne føler smerte.

Diagrammet viser forskjellen på menns og kvinners smerteterskel. På y-aksen ulike smertefulle påvirkninger: varme, kulde og trykk på henholdsvis rygg- og ansiktsmuskler. X-aksen viser avvik fra den gjennemsnittlige smerteterskelen. For for alle påvirkninger har menn en høy smertete. Kilde: E. J. Bartley and R. B. Fillingim, 2013

© Shutterstock & Malene Vinther

Noen forskere mener forskjellen på smerteterskelen hos de to kjønnene først og fremst skyldes kultur. De mener det i vår kultur er en forventning om at menn er mer hardføre, og derfor er menn mindre tilbøyelige til å innrømme det hvis de føler smerte.

Men forskjellen kan også skyldes rent biologiske faktorer – og forskerne har tre teorier om hvilke faktorer som spiller inn.

3 ting kan få menn og kvinner til å føle smerte ulikt:

  1. Hjernen skrur opp svake signaler
    Dyreforsøk tyder på at nerveendene er mindre følsomme overfor smerte hos hunner. Likevel føler hunner – blant andre kvinner – mer smerte enn hanner. Forskerne mener derfor at kvinners hjerner forsterker smertesignalene.

  2. Testosteron lindrer smerten
    Smertesentrene i hjernen har reseptorer som kjønnshormoner kan binde seg til. Dermed kan de påvirke smertefølelsen vår. De kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron kan både lindre og forsterke smerte, mens det mannlige kjønnshormonet testosteron stort sett alltid lindrer smerte.

  3. God hukommelse forsterker smerten
    Forskere mener at menstruasjonssyklusen gjør kvinner mer oppmerksomme på hva som foregår i kroppen – og dermed også på ubehagelige påvirkninger. Kvinner husker også tidligere smertefulle opplevelser bedre enn menn og reagerer derfor kraftigere på smerte.