Vil flere mennesker på jorden påvirke vannstanden?

Menneskekroppen består av 60 prosent vann. Hvis jordens befolkning ble tidoblet, ville det påvirke vannstanden i verdenshavet?

© Shutterstock

I dag er vi åtte milliarder mennesker på kloden.

Ifølge en studie utført av den britiske legen Sarah Catherine Walpole og kolleger fra Storbritannia og Sveits veier menneskekroppen i gjennomsnitt 62 kilo og består av 60 prosent vann.

Det betyr at et menneske i gjennomsnitt inneholder 37,2 kilo vann. Og siden et kilo vann utgjør en liter, inneholder hvert menneske på kloden 37,2 liter vann.

Hvis jordens befolkning ble tidoblet til 80 milliarder mennesker, ville de i alt forbruke 80 000 000 000 ganger 37,2 liter. Det blir til imponerende 2 976 000 000 000 liter, 2 976 000 000 tonn eller 2,976 km3 vann.

Havet ville synke

Spørsmålet er så hvor stort fall i vannstanden i verdenshavet det ville medføre hvis 2,976 km3 vann forsvant fra havene.

Jordens samlede areal er 510 100 000 kvadratkilometer. Kontinenter og øyer dekker 29 prosent av planeten, mens vann dekker 71 prosent – som svarer til 362 200 000 kvadratkilometer.

Det betyr med andre ord at det fra hver eneste kvadratkilometer av hav og innsjøer må fjernes i alt 2,976 delt på 362 200 000 kilometer vann.

Resultatet blir en senkning i vannstanden på 0,0000000082 kilometer vann, som svarer til 0,0082 millimeter. Faktisk er tallet enda ti prosent lavere siden 0,0008 millimeter allerede er bundet opp i de åtte milliarder mennesker vi er i dag.

37,2 liter vann inneholder menneskekroppen i gjennomsnitt. Men selv om vi er åtte milliarder mennesker på jorden, tar vi bare opp en mikroskopisk del av klodens samlede vannmengde.