Shutterstock
kroppstyper, tykk, tynn

Vil en tykk overleve sult bedre enn en tynn?

Kan en tykk person tære på kroppsfettet hvis han skulle oppleve sult, eller vil en tynn holde lenger fordi han er vant til å spise mindre?

Den tykke vil klare seg best. En omfangsrik person har riktignok et høyere energiforbruk enn en slank person, men det oppveies mer enn rikelig av den energireserven fettet utgjør. Man kan si at overvekt er naturens måte å lagre energi på i tider når det er mat nok, slik at man har noe å stå imot med når matkildene tørker ut.

Når vi spiser, får vi energi fra både karbohydrater, proteiner og fett. Så forbrennes maten, og det blir frigitt energi til å holde alle kroppsfunksjonene ved like. Hvis man inntar mer energi enn man forbrenner, lagres den overskytende energien som fett.

Fett er spesielt egnet fordi det inneholder cirka dobbelt så mye energi pr. vektenhet som karbohydrater og proteiner. Karbohydrater og proteiner kan bare lagres i mindre mengder, mens det er nesten ubegrensede muligheter for å lagre fett.

Og for hver kilo fett som oppmagasineres som bilringer, ølmage eller dobbelthake, økes energireserven med ytterligere 38 000 kilojoule. Når man utsettes for sult, vil man i løpet av et døgn begynne å forbrenne fett. Og her er det den tykke viser sin styrke.

Med et daglig energibehov på 11 500 kJ vil begge to bruke cirka tre døgn på å forbrenne en kilo fett. Hvis vektforskjellen for eksempel er 50 kilo, klarer den tykke seg altså 150 dager lenger enn den tynne. Når alt fettet er borte, vil han begynne å forbrenne proteiner og dermed tære på muskelmassen.

Men da begynner det å bli kritisk, og før muskelmassen er oppbrukt, vil han dø av sult. Men da er den tynne for lengst død, og hvem vet – fortært!