Veier muskler mer enn fett?

© Photo by Alora Griffiths on Unsplash

Det er ikke galt å si at muskler veier mer enn fett. Faktisk veier de nesten 20 prosent mer. Det skyldes at fettcellene først og fremst inneholder triglyserider som er lettere enn proteinene og vannet som muskelcellene er satt sammen av. Cirka 87 prosent av en fettcelle er fett. De siste 13 prosentene omfatter blant annet cellemembranen, cellens kjerne og de mitokondriene som produserer energi.

Muskelceller, også kalt muskelfibre, er helt spesielle celler – først og fremst fordi de er store. Visse muskelceller er mange centimeter lange; de kan gå fra den ene enden av den store skråmuskelen på låret til den andre. De svært langstrakte cellene er ofte fra 0,02 til 0,1 mm i diameter. De har flere cellekjerner som ligger med intervaller langs cellens yttervegg.

De er dannet ved sammensmelting av et stort antall celler som er forstadier til muskelfiberen. Vanligvis har celler bare en eneste kjerne, og størrelsen på dem måles i milliondeler av en meter. En typisk fettcelle er omtrent 0,1 millimeter i diameter. Den overveiende bestanddelen i muskelcellen er lange tråder som kalles myofibriller. De får musklene til å trekke seg sammen.

De sitter i muskelcellens lengderetning og er i hovedsak bygd opp av proteinene actin og myosin. Dessuten har cellene mange mitokondrier som produserer den kjemiske energien som myofibrillene trenger for å kunne trekke seg sammen. Alt i alt har muskelcellene mange grunnstoffer som er tyngre enn grunnstoffene det er flest av i fett. Derfor veier en kubikkcentimeter muskel 1,06 gram, mens samme mengde fettvev veier 0,9 gram.