Shutterstock

To av tre voksne tåler ikke melk

Bare en tredjedel av verdens befolkning tåler melk. I takt med at vi blir eldre, får mange nemlig mer problemer med å ta opp et bestemt molekyl.

Etter hvert som vi blir voksne, forsvinner evnen til å tåle melk hos mesteparten av verdens befolkning. Problemet er innholdet av det lille, energirike sukkermolekylet laktose.

Molekylet kan ikke tas opp i tarmen, men må ned til blant annet glukose av enzymet laktase før energien kan utnyttes.

Skjer ikke det, vil laktosen forstyrre tarmen og føre til diaré og i ytterste konsekvens underernæring.

Bare en tredjedel av verdens voksne befolkning tåler melk. Nordeuropeerne er flinkest til å tåle melk på grunn av en mutasjon.

© Shutterstock

Nordeuropeere tåler melk best

Stort sett alle mennesker har det genet som danner laktase, men aktiviteten til genet faller normalt etter de første barneårene. I Sør-Amerika, Asia og Afrika sør for ekvator tåler under 20 prosent av den voksne befolkningen melk, men hos særlig nordeuropeere har en mutasjon gjort at laktasegenet forblir aktivt hele livet.