Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Forskere programmerer bort tinnitus

Tinnitus er en plage for en stor del av befolkningen. Men nå har forskerne funnet ut hvordan høresenteret kan omprogrammeres slik at den plagsomme lyden blir borte. Susingen er nemlig ren innbilning i hjernen, som bokstavelig talt er gått i lås.

Et godstog som kjører gjennom en tunnel i hodet. Slik er opplevelsen av alvorlig tinnitus blitt beskrevet. Men nå er det lys i enden av tunnelen, for amerikanske forskere er kommet langt med en helt ny behandling.

Tinnitus skyldes ofte at man har vært eksponert for høye lyder over tid, noe man blant annet kan se hos profesjonelle musikere. Men i motsetning til det man skulle tro, skyldes det ikke en feil i ørene.

Susingen oppstår nemlig i hjernens primære høresenter idet altfor mange nevroner stiller inn på samme frekvens og dermed forsterker lyder i et snevert frekvensområde. Alle de ensrettede nevronene påvirker dessuten hverandre og begynner å avfyre nervesignaler i takt, selv om de overhodet ikke er blitt stimulert.

Mistanken er rettet mot hjernens plastisitet

Man vet ikke helt hvorfor fenomenet oppstår, men mistanken er rettet mot en av hjernens helt basale egenskaper. Det er den såkalte plastisiteten – en forutsetning for å tilegne seg ny viten. Plastisitet, eller evnen til å forandre seg, får nevronene til å gå inn i nye kretsløp og dermed få helt nye funksjoner når de stimuleres under bestemte forhold.

Forskerne antar derfor at nevronene i høresenteret aktiveres til å endre seg når man utsettes for kraftig støy, og det kan få dem til å innstille seg på nye frekvenser.

Derfor har man i flere år vurdert om det var mulig å kurere tinnitus ved å benytte det samme prinsippet baklengs og dermed få nevronene til å stille seg tilbake til den gamle frekvensen.

Den strategien viste seg å bære frukt da det i februar 2011 lyktes doktor Navzer Engineer ved University of Texas i Dallas, USA, å gjøre forsøksrotter frie for hørselsskade.

Allerede etter 10 dagers terapi med nervestimulering og samtidig spilling av de riktige tonene, viste dyrene ikke lenger noen tegn på tinnitus. Mye kan til og med tyde på at effekten er langvarig eller kanskje også permanent.

Det har gitt forskerne blod på tann, og de har allerede begynt å teste den nye behandlingen på mennesker.