Ti ingredienser i et menneske

Se hvilke stoffer kroppen er lagd av.

© Shutterstock

Hva består et menneske av? Spørsmålet har filosofer og skriftlærde stilt seg selv i tusenvis av år uten å finne noe endelig svar.

Men tar man spørsmålet helt bokstavelig, lar det seg nok gjøre å få eksakte svar. Her er en oversikt over de viktigste ingrediensene i et menneske – og for letthets skyld er utgangspunktet en person som veier 70 kilo.

1. Oksygen: 45,5 kilo Det aller meste av oksygenet i kroppen er bundet til hydrogen og utgjør vann.

2. Karbon: 12,6 kilo Det er nok til atskillige poser med grillkull.

3. Hydrogen: 7 kilo Hydrogen er sammen med oksygen en del av det vannet som utgjør størstedelen av menneskekroppen.

4. Nitrogen: 2,1 kilo Nitrogen er en viktig del av de mange organiske molekylene – proteiner, fett- og karbohydrater som finnes i kroppen.

5. Kalsium: 1,050 kilo Kalsium er en viktig del av knoklene i skjelettet – i et omfang som utgjør mange pakker tavlekritt.

6. Fosfor: 700 gram Fosfor og kalsium går sammen om å styrke skjelettet og tennene.

7. Svovel: 175 gram Svovel spiller en viktig rolle for oksygenopptaket og hvordan kroppen utnytter det.

8. Kalium: 140 gram Kalium spiller en viktig rolle for utbredelsen av nervesignaer i kroppen og medvirker også til å kontrollere væskebalansen.

9. Klor: 105 gram Utgjør sammen med natrium de to bestanddelene i vanlig salt. Begge spiller en viktig rolle ved reguleringen av væskebalansen i kroppen og utbredelsen av elektriske signaler.

10. Natrium: 105 gram Natrium er en av to ingredienser i vanlig salt, så det burde være salt nok i et menneske til å strø utover veldig mange egg.

De gjenværende 525 gram omfattes av en variert blanding av cirka 50 forskjellige andre grunnstoffer.

Kilde: Geigy Scientific Tables