Shutterstock

Tarmbakterier kan avsløre alderen din

Forskere har funnet tarmbakterier som kan brukes til å spore aldersrelaterte sykdommer.

Tarmbakteriene dine holder nøye orden på om kroppen din eldes. Det viser en ny studie gjennomført av forskere fra selskapet Insilico Medicine i USA.

Forskerne undersøkte tarmbakteriene i prøver fra 1165 personer fra hele verden. De noterte hvilke bakterier prøvene inneholdt og mengden av de ulike typene.

Forskerne skapte på den måten et presist datasett over sammensetningen av 95 ulike bakteriearter hos hver av forsøkspersonene.

Avslørt av presise beregninger

Bakteriesammensetningen og alderen til nitti prosent av forsøkspersonene – i alt 1075 personer – ble analysert, og programmet lærte seg å se mønstre.

© MICROSCOPY/SCIENCE SOURCE

Det blir flere bakterier av typen Eubacterium hallii i tarmene når vi blir eldre.

Så ble maskinen fôret med data for de siste ti prosentene av forsøkspersonene. Men forskerne lot den ikke få vite alderen på disse siste ti prosentene.

Den skulle maskinen selv finne ut. Og det gjorde den. Med forholdsvis stor nøyaktighet.

Datamaskinen kunne nemlig ut fra de siste ti prosentene av prøvene gjette alderen til forsøkspersonene med en usikkerhet på bare fire år.

Lettere å spore alderssykdommer

Av 95 bakteriearter var særlig 39 viktige for å fastslå alderen på forsøkspersonene. Mengden av bakterien Eubacterium hallii stiger for eksempel når vi blir eldre, mens det blir mindre av andre arter.

Forskernes nye database kan brukes i en rekke andre forskningsprosjekter fordi det gir et raskt bilde av den biologiske alderen vår.

Det innebærer at det blir lettere å undersøke om sykdommer påvirker aldringsprosessen eller om en ny type medisiner har uheldige bivirkninger som framskynder aldringen.

Legene kan sjekke pasientens biologiske klokke i tarmen.