GE Healthcare/Interfoto/Imageselect

Stråler kartlegger kroppen i 3D

Kroppens indre blir undersøkt av mer og mer avansert skanning, slik at vi nå blant annet kan se nervebaner og blodårer i utrolige detaljer.

Da Wilhelm Röntgen fotograferte sin kones hånd – og ring – i 1896, tok det 90 minutter. I dag tar det sekunder. Og med CT-skannere som danner bilder av kroppen, trår for eksempel pulsårer og kranium tydeligere fram enn noensinne før.

GE Healthcare/Interfoto/Imageselect

Høy kvalitet - Lungens indre liv står fram ved CT-skanning.

Detaljert CT-skanning av friske lunger. Bildet blir til ved hjelp av et roterende røntgenrør som danner tynne snittbilder av lungene. En datamaskin fortolker dataene fra skanningen og gjør dem om til 3D-bilder.

Siemens Healthcare GmbH

Lysshow - Røntgen får knoklene til å lyse opp.

Når røntgenstråler treffer menneskekroppen, absorberer knokler, fett, muskler og annen vev strålene i ulik grad. Best i å absorbere røntgenstrålene er kalken i knoklene, som derfor framstår mørk på røntgenbilder.

Hjernen i farger - Opplyste vannmolekyler kartlegger nervesystemet.

Magnetisk måling av vannmolekylenes vandringer i vevet kan gjøres om til fargerike bilder ved en teknikk kjent som traktografi. Fargene viser hvordan nervefibrene beveger seg – blått er opp og ned, grønt er fram og tilbake, og rødt er på tvers.

GE Healthcare

håndtrykk - Lys- og lydskanning viser blodårenes arkitektur.

Fotografiet til venstre er en rå skanning av alle blodårer i hånden utført med lys- og lydbølger – kalt fotoakustisk tomografi. På fotografiet til høyre markerer fargene blodårenes tykkelse. Metoden gjør det mulig å fange opp for eksempel åreforkalking raskere.

Yoshiaki Matsumoto

Hjertebank - MRI-skanner fanger opp farlige hjertesykdommer.

Skanning med magnetisme og radiobølger (MRI) viser blodtilførselen til (blå og grønn farge) og fra (rød og gul farge) hjertet i 4D. Jo lysere farge, jo raskere flyter blodet. Metoden gjør det mulig å fange opp hjertesykdommer mye tidligere.

Arterys

Lys i pæren - Radioaktive sporstoffer avslører hjernens aktivitet.

Hjernen lyser opp i PET-skanninger ved hjelp av et radioaktivt sporstoff som sprøytes inn i blodet. Rødt og gult indikerer høy aktivitet, mens blått og grønt indikerer lav aktivitet. Områder rammet av sykdom vil lyse opp med en kraftigere farge enn normalt.

CENTRE JEAN PERRIN/ISM/SCIENCE PHOTO LIBRARY