Stråler kartlegger kroppen i 3D

Kroppens indre blir undersøkt av mer og mer avansert skanning, slik at vi nå blant annet kan se nervebaner og blodårer i utrolige detaljer.

Kroppens indre blir undersøkt av mer og mer avansert skanning, slik at vi nå blant annet kan se nervebaner og blodårer i utrolige detaljer.

GE Healthcare/Interfoto/Imageselect