Søvnmangel skader tarmene dine

Skru av mobilen og sov! Dyreforsøk viser at søvnmangel kan være livstruende. Og det er ikke hjernen, men et helt annet organ, som tar skade først.

Skru av mobilen og sov! Dyreforsøk viser at søvnmangel kan være livstruende. Og det er ikke hjernen, men et helt annet organ, som tar skade først.

Shutterstock

Søvn er avgjørende for vår mentale helse. Derfor har søvnforskere i flere tiår konsentrert seg om å undersøke hvilken funksjon søvnen har for hjernen. Nå viser dyreforsøk at søvnen er enda viktigere for tarmene, og at det er forklaringen på at varig søvnløshet er direkte dødelig.

Forskere fra Harvard Medical School i USA har gjennomført forsøk med både bananfluer og mus og undersøkt hva som skjer i hele kroppen når dyrene blir berøvet søvn.

Søvn fjerner skadelige stoffer fra tarmene på mus, viser nye forsøk. Hvis musene berøves søvn, hoper aggressive molekyler kaldt ROS seg opp.

© Getty Images

For begge dyr viste det seg at søvnmangelen i løpet av få døgn får skadelige molekyler til å hope seg opp i tarmene, men ikke i for eksempel musklene, kroppsfettet eller hjernen.

Angriper cellenes DNA

Molekylene, som kalles ROS, er ekstremt kjemisk aktive og stjeler elektroner fra andre molekyler. Dermed ødelegges viktige deler av cellene, blant annet DNA-et. Konsekvensen er celledød og til syvende og sist også død for dyrene.

Under noen av forsøkene brukte forskerne bananfluer som var genetisk manipulert slik at de ikke kunne sove. Likevel lyktes det å redde fluene fra å dø av søvnmangel ved å gi dem antioksidanter som nøytraliserte ROS-molekylene.

Tilskuddet av antioksidanter innebar at fluene kunne leve like lenge som andre fluer uten å sove.

Søvnmangel skal gjøres ufarlig

Resultatene åpner muligheter for å forebygge skader som søvnmangel medfører hos mennesker. Kronisk søvnløshet gir blant annet høyere risiko for hjertesykdom, diabetes, kreft, overvekt og depresjon.

Forskerne vil nå prøve å finne ut om det er en forbindelse mellom oppbygningen av ROS-molekyler i tarmen og de delene av hjernen som regulerer behovet for søvn.