Shutterstock

Snur øyet tingene på hodet?

Jeg har hørt at vi i virkeligheten ser alt opp ned. Er det en myte, eller stemmer det?

Det er korrekt at øyet snur gjenstandene som vi betrakter, på hodet. Dessuten blir også høyre og venstre byttet om. Når lys treffer øyet, blir strålene som har retningen nedover, projisert oppover på netthinnen – og omvendt. Bildet av gjenstanden vi ser på, dannes derfor speilvendt og satt på hodet. Når vi likevel synes at vi ser verden normalt, skyldes det at hjernen korrigerer slik at lysinntrykket snus igjen på vei til synssenteret. Ved å bruke en spesiell brillelinse kan vi snu lysstrålene enda en gang, og dermed ser vi alt på hodet. Men hvis vi går med disse brillene i cirka to uker, vil hjernen tilpasse seg den nye situasjonen og snu bildet igjen.