Hvorfor er det noen som blir skjeløyd?

Når et barn er skjeløyd, skyldes det en skade av nervene i øyet.

Skjeløyd barn

En skjeløyd person har skader på øyets nerver

Når man er skjeløyd, ser øynene i hver sin retning fordi øyebevegelsene ikke er koordinert. Som regel er man skjeløyd fordi nervene som kontrollerer øyebevegelsene er blitt skadet.

Slike skader kan oppstå under fødselen, enten når kraniet blir presset sammen på veien ut av morens bekken, eller når jordmoren hjelper barnet ut med tang.

I andre tilfeller inntreffer skjeløydhet hvis synet på de to øynene er så forskjellig at de naturlig retter blikket i hver sin retning.

Å være skjeløyd gir risiko for blindhet

Skjeløydhet kan redusere avstandsbestemmelsesevnen og gi blindhet på et av øynene fordi hjernen stenger øyet for å få ro i synsfeltet.

Les mer om øyet

Ved å omdirigere lysets bølger og refleksjoner kan man lure synet slik at gjenstander blir usynlige. I arkivet kan du lese om utviklingen av nye materialer som kan skape en illusjon av usynlighet: