Shutterstock

Så farlig er luftforurensning for lungene dine

Bitte små partikler fra luftforurensning hoper seg opp i lymfekjertler i lungevevet, noe som resulterer i et svekket forsvar mot blant annet luftveisinfeksjoner, særlig hos eldre.

Noen av oss trekker kanskje på smilebåndet når vi ser befolkningen i svært forurensede storbyer som Beijing og Hongkong bruke munnbind når de ferdes utendørs. Men det er på ingen måte noen dum idé, for det viser seg at luftforurensning inneholder mikropartikler som blir hengende i lungevevet, der det kan redusere forsvaret mot blant annet luftveisinfeksjoner, særlig hos eldre.

Kommer fra bileksos og skogbranner

Bitte små partikler fra for eksempel bileksos, industri og skogbranner blir absorbert i lymfevevet i lungene. Denne formen for luftforurensning kalles også for partikkelforurensning. Ifølge en studie som forskere ved Columbia-universitetet i USA har utarbeidet, kan forurensningspartiklene få katastrofale konsekvenser for lungenes immunforsvar.

«Hvis det blir nok partikler i lymfekjertlene, ender det med at de ikke kan gjøre jobben sin», sier Elizabeth Kovacs, som er cellebiolog og studerer inflammasjon og vevsskader ved universitetet i Colorado i USA.

Propp i lymfekjertlene

Lymfekjertlene er hjemsted for blant annet immunceller som heter makrofager, og som mesker seg med bakterier og ulike fremmedlegemer, blant annet de små partiklene fra luftforurensning. Når kjertlene er fulle av forurensning, synker den naturlige produksjonen av cytokiner, som er proteiner som er med på å aktivere andre immunceller.

Samtidig mister makrofagene evnen til å absorbere mer forurensning. Det er kombinasjonen av disse to faktorene som ender med å ramme lungenes eget immunforsvar som en slegge.

Luftforurensning lungekreft

Selv om røyking er den viktigste årsaken til lungekreft, har den britiske studien avslørt at luftforurensing er årsaken til hvert tiende tilfelle.

© Shutterstock

Les også:

Forskerne som står bak studien, analyserte lymfevev fra lungene fra 84 organdonorer i alderen 11–93 år. Ingen av donorene røykte eller var tidligere storrøykere. Ut fra vevsprøvene kunne forskerne se hvordan lymfekjertlene i lungevevet blir mer og mer fylt opp av forurensende partikler etter hvert som årene går.

En økende trussel

Ifølge studien vil eldre mennesker ha vært utsatt for så mye luftforurensning at de simpelthen ikke kan lagre mer, noe som begrenser kroppens evne til å forsvare seg mot ytterligere forurensning.

«Forurensning er en varig og økende trussel mot helse og eksistensgrunnlag», skriver forskerne i artikkelen sin. Det er verdt å nevne at luftveisinfeksjoner har mer enn åtti ganger så høy dødelighet hos folk over 75 år som hos yngre voksne, så det er av avgjørende betydning å ha et godt lungeforsvar.