Hvorfor rødmer vi?

Rødme skyldes utvidelse av blodkarene i huden og har vært et viktig signal om sinnstilstand før mennesket fikk et språk.

Rødme

Vi kan ikke styre rødme

Rødme skyldes at små blodkar i huden utvider seg. Det er en reaksjon som utløses av det autonome nervesystemet, og vi er ikke herre over den.

Vi rødmer ofte hvis vi blir usikre, engstelige eller flaue. Før mennesket utviklet språk, var rødmen trolig et viktig signal som kunne avsløre følelser og humørsvingninger.

Det skjer når vi rødmer

? Blir vi sjenerte eller flaue, aktiveres den delen av det autonome nervesystemet som kalles grensestrengen. Det er en nervestreng som ligger tett inntil ryggraden, begynner rett under kraniet og fortsetter ned til halebenet.

? Via nervetråder formidler grensestrengen beskjed til blodkarene øverst i huden om å utvide seg.

? Når blodkarene utvider seg, strømmer det mer blod gjennom dem, og det viser seg som rødme i ansiktet, hos noen også på halsen og i nakken.

Rødme og sjenerthet hører til personlighet

Noen mennesker har personlighetstrekk som gjør dem mer sjenerte eller engstelige enn andre. Det kan avleses i hjernen. Få vite mer om fem personlighetstyper i artikkelen vår: