Regulering av hormoner

Hormonbalansen påvirker alt i kroppen og er avhengig av D-vitamin. Kjanskje avgjør vitaminet til og med om vi kan få barn.

Man with highlighted organs

D-vitaminet sikrer balanse i hormonnivået. For lite D-vitamin øker nivået av noen hormoner og senker nivået av andre, og begge deler kan føre til sykdommer. Men nye undersøkelser tyder på at vitaminet også har betydning for om vi i det hele tatt kan få barn.

I 2008 viste to uavhengige forskergrupper fra USA og Australia en overbevisende sammenheng mellom mangel på D-vitamin og henholdsvis kvinners fruktbarhet og menns sædkvalitet. I den ene undersøkelsen hadde over 90 prosent av kvinnene med eggløsningsproblemer et lavt D-vitaminnivå, og i den andre undersøkelsen led 33 prosent av menenne med fertilitets-problemer av kronisk D-vitaminmangel.

Man vet ikke nøyaktig hvilke mekanismer som ligger bak disse resultatene, men det er mye som tyder på at vitaminet er involvert i modning og utvikling av kjønnscellene. Mange forskere frykter nå at den utbredte mangelen på D-vitamin kan være en årsak til den økende barnløsheten. Derfor kan bruk av D-vitamintilskudd til behandling og forebygging av barnløshet være et godt og mindre risikofylt alternativ til de gjengse fertilitetsmetodene.

Vitamin D påvirker hjernens funksjoner

Det er en kjent sak at vitamin D er nødvendig for opptaket av kalsium og dermed for ikke å få benskjørhet eller engelsk syke med skjev skjelettutvikling. Men det er også blitt påvist at D-vitaminet har innflytelse på hjernens funksjoner. Vitaminet stimulerer vekst av nerveceller og dannelse av nevrotransmittere, noe som kan forklare sammenhengen mellom D-vitaminmangel og risiko for utvikling av schizofreni. Vitaminet antas i tillegg å ha en antidepressiv effekt ved at det hemmer inflammatoriske reaksjoner og regulerer kalsiumbalansen i nervesystemet.

Nylig viste to europeiske undersøkelser dessuten en klar sammenheng mellom mangel på vitamin D og nedsatt innlæringsevne, noe som kan være et tidlig tegn på demens. Jo lavere forsøkspersonenes D-vitaminnivå var, desto dårligere resultat fikk de i en mental test. Personene med det høyeste D-vitaminnivået fikk dobbelt så høy poengsum som dem som hadde det laveste nivået