Ødelagte nerver kan repareres lynraskt

Forskere fra Texas har utviklet en metode som leger ødelagte nerver.

Forskere fra Texas har utviklet en metode som leger ødelagte nerver.

Når nerver blir revet over, for eksempel i en ulykke, kan det gi føleforstyrrelser eller lammelse. I beste fall vokser den ødelagte nerven svært langsomt sammen, om da ikke kirurgen spleiser den. I begge tilfeller gjenvinner nerven likevel bare sjelden den fulle evnen til å lede nervesignaler.

Nå har forskere fra Texas utviklet en metode som gjør nerven frisk. Rotter som var lamme i bena, fikk nerveendene behandlet med tre forskjellige oppløsninger. Deretter fikk over 98 prosent av dyrene nesten all førlighet tilbake på få dager. Forskerne testet den nye behandlingen ved å skjære over rottenes isjiasnerve som leder ned til bena. Det førte til at rottene mistet over 93 prosent av førligheten.

Med den tradisjonelle behandlingen, bare å sy nerveendene sammen, steg førligheten langsomt til 77 prosent i løpet av tre måneder. Men ble behandlingen kombinert med de tre helende oppløsningene, skjedde bedringen markant raskere. Etter en måned var førlighetstapet nede i 40 prosent og falt videre til 28 prosent.

Tre væsker kan reparere nerven

Ved å tilsette tre forskjellige væsker til en avrevet nerve kan forskerne helbrede nerven – nesten uten at evnen til å lede nervesignaler blir ødelagt.

Gammel metode 1. Kroppen prøver å lege bruddet ved å forsegle nerveendene. 2. Legen syr nerveendene sammen, men forseglingen har svekket evnen til å lede signaler.

Ny metode 1. Den første oppløsningen med antioksidanter hindrer at nerveendene blir forseglet 2. Væske med polyetylen-glykol smelter sammen nerveendenes membraner. 3. Kalkoppløsning forsegler bruddet, og nervene kan igjen sende nesten normale signaler.