Ødelagte nerver kan repareres lynraskt

Forskere fra Texas har utviklet en metode som leger ødelagte nerver.

Når nerver blir revet over, for eksempel i en ulykke, kan det gi føleforstyrrelser eller lammelse. I beste fall vokser den ødelagte nerven svært langsomt sammen, om da ikke kirurgen spleiser den. I begge tilfeller gjenvinner nerven likevel bare sjelden den fulle evnen til å lede nervesignaler.

Nå har forskere fra Texas utviklet en metode som gjør nerven frisk. Rotter som var lamme i bena, fikk nerveendene behandlet med tre forskjellige oppløsninger. Deretter fikk over 98 prosent av dyrene nesten all førlighet tilbake på få dager. Forskerne testet den nye behandlingen ved å skjære over rottenes isjiasnerve som leder ned til bena. Det førte til at rottene mistet over 93 prosent av førligheten.

Med den tradisjonelle behandlingen, bare å sy nerveendene sammen, steg førligheten langsomt til 77 prosent i løpet av tre måneder. Men ble behandlingen kombinert med de tre helende oppløsningene, skjedde bedringen markant raskere. Etter en måned var førlighetstapet nede i 40 prosent og falt videre til 28 prosent.

Tre væsker kan reparere nerven

Ved å tilsette tre forskjellige væsker til en avrevet nerve kan forskerne helbrede nerven – nesten uten at evnen til å lede nervesignaler blir ødelagt.

Gammel metode 1. Kroppen prøver å lege bruddet ved å forsegle nerveendene. 2. Legen syr nerveendene sammen, men forseglingen har svekket evnen til å lede signaler.

Ny metode 1. Den første oppløsningen med antioksidanter hindrer at nerveendene blir forseglet 2. Væske med polyetylen-glykol smelter sammen nerveendenes membraner. 3. Kalkoppløsning forsegler bruddet, og nervene kan igjen sende nesten normale signaler.