Når er det musklene vokser?

Vi vet at muskler vokser etter belastning. Men hva skjer egentlig inne i kroppen?

bicep 3D
© Shutterstock

Vekst i en muskel skyldes at det dannes såkalte filamenter i muskelfibrene som musklene består av. Filamentene er de strukturene som må aktiveres for at en muskel skal være i stand til å trekke seg sammen.

Trener man hardt, aktiveres musklene opp til grensen for sin egen yteevne, og kroppen vil kompensere for det ved å øke styrken i den enkelte muskelen.

Det skjer ved å iverksette en myriade av prosesser som ender med at det dannes flere pro-teiner i hver enkelt muskelfiber.

Disse proteinene danner filamentene, og dermed blir muskelen større og sterkere. Prosessen innledes mens man er i gang med treningen, og allerede etter tre–fire timer er det dannet en del nye proteiner i musklene.

Det meste av muskelveksten skjer i løpet av det første døgnet etter treningen.