Shutterstock

Nanopartikler gir oss nattsyn

En sprøyte i øyet kan i framtiden gi oss bedre syn. Forskere har oppdaget at spesielle nanopartikler kan gi synscellene våre en evne til å se varmestråling.

Forestill deg at du – selv i totalt mørke – kan se alt rundt deg som avgir varme: bygninger, telefoner, mennesker og dyr.

Det kan snart bli virkelighet etter at amerikanske og kinesiske forskere har funnet en metode som gjør mus i stand til å se infrarødt lys. Forskerne mener at teknologien bare krever noen få tilpasninger før den kan overføres til mennesker.

Normalt kan både mus og mennesker bare se lys med bølgelengder mellom 380 og 740 nanometer. Vi kan altså ikke se infrarødt lys, som begynner ved 800 nanometer og strekker seg helt opp til en millimeter på det elektromagnetiske spektrumet.

Det endret forskerne på med nanopartikler som de sprøytet inn i øynene på mus. Partiklene binder seg til synscellene i netthinnen, de såkalte tappene og stavene. Når infrarødt lys treffer en nanopartikkel, forkortes bølgelengden på lyset, slik at det faller innenfor det normale synlige spektrumet.

Belegg på netthinnen gjør usynlig lys synlig

Lys som slipper gjennom øyets linse, blir først oversatt til nervesignaler når det treffer synscellene på netthinnen bakerst i øyet. Ved å kle synscellene med nanopartikler kan forskere få dem til å fange opp lys som før var usynlig.

Nanopartikler sprøytes inn i øyet

Med en sprøyte sender forskere spesialdesignede nanopartikler inn i øyeeplet.

1

Partiklene setter seg på netthinnen

Nanopartiklene setter seg fast på synscellene.

2

Nanopartiklene oversetter infrarødt lys til grønt lys

Når infrarødt lys treffer en nanopartikkel, endres bølgelengden fra 980 til 535 nanometer. Nå er bølgelengden synlig for synscellene – som registrerer lyset som grønt. Synspektrumet er dermed utvidet med 66 prosent.

3
© Shutterstock

Forskerne eksperimenterte med nanopartikler som forvandler bølgelengden 980 nanometer til 535 nanometer, og dermed vet de at forsøksmusene har oppfattet infrarødt lys som grønt.

Teknikken skal hjelpe fargeblinde

Forskerne kunne bevise at musene oppfattet infrarødt lys – de lot blant annet musene svømme i et basseng der en liten plattform, som musene kunne hvile seg på, var skjult under overflaten.

Et infrarødt skilt viste vei til plattformen. De behandlede musene fant raskt plattformen, mens ubehandlede mus ikke kunne finne den.

Varmestrålingen fra en katt i mørket blir plutselig synlig for mus når de får nanopartikler i øynene.

© CHUCK SWARTZELL/VISUALS UNLIMITED/SPL

Forskerne vil bruke teknologien til å hjelpe personer med ulike synshandikap, for eksempel fargeblindhet. Hvis synscellene har problemer med å oppfatte rødt lys, kan nanopartikler endre bølgelengden til noe cellene reagerer på.