Merker flygeren lydmuren?

Hva skjer det egentlig når lydmuren brytes, og hvordan opplever flygeren det?

pilot, jetfly
© Shutterstock

Et fly i bevegelse sender ut lyd i alle retninger. Lyden kan oppfattes som lange bølgetog av overtrykk og undertrykk som beveger seg med cirka 1200 km/t. Akselererer flyet opp mot lydens hastighet, vil det komme stadig nærmere lyden som tidligere ble sendt i retning fremover.

Når flyet overskrider 1200 km/t, innhenter det lyden, og da oppstår det en helt spesiell situasjon: Nye og gamle bølgetog av lyd blir konstant lagt oppå hverandre slik at undertrykk og overtrykk forsterker hverandre, og da går det ut en sjokkbølge fra flyet – lydmuren er brutt.

Smellet fra sjokkbølgen brer seg bak flyet som en kjegle og kan høres på bakken. Derimot kan ikke flygeren høre noe, idet han så å si flyr vekk fra lyden.

Heller ikke selve bruddet av lydmuren merker han mye til. Det kan forekomme små rystelser, og flyet blir en smule mindre stabilt umiddelbart før det kommer opp i lydhastigheten.