Shutterstock / Kateryna Kon

Menns lever skifter kjønn under sykdom

Lever- og stoffskiftesykdommer kan tvinge leveren ut i et kjønnsskifte hos menn, viser ny forskning, og det åpner for hormonbehandlinger som våpen mot fettlever og diabetes.

En forskergruppe ved Queensland universitet i Australia har oppdaget at leveren hos menn kan endre kjønn hvis den blir rammet av sykdom.

Teamet har undersøkt hvordan forstyrrelser i kroppens egen klokke, den indre døgnrytmen som regulerer blant annet søvn, sult og hormonbalanse, kan være forbundet med fedme, type 2-diabetes og leversykdommer.

Forsøket ble i første omgang utført på mus. Forskerne hadde skrudd av gener i musenes biologiske klokke, og de fikk mat med høyt fettinnhold.

Mens kontrollmusene utviklet diabetes og ikke-alkoholiske fettleversykdommer, så viste de genmanipulerte musene ingen tegn på sykdommer, sier forskeren som ledet studien, førsteamanuensis Frederic Gachon.

«Vi fant også ut at leveren hos de overvektige hannmusene hadde blitt feminisert, sannsynligvis på grunn av den beskyttende effekten av det kvinnelige kjønnshormonet, østrogen.»

Hormonbehandlinger kan være løsningen

Leveren er, på samme måte som forplantningsorganene, seksuelt dimorf, noe som betyr at det er betydelige forskjeller på den mannlige og kvinnelige leveren. Mer enn 1000 levergener er kjønnsspesifikke.

Teamet undersøkte deretter en rekke menneskelige prøver og oppdaget at feminiseringen av leveren også gjaldt her.

«Det ser ut til at forstyrrelsen av døgnrytmene kanskje beskytter leveren ved å påvirke nivået av hormoner slik som veksthormon, østrogen og testosteron», forklarer Gachon.

Det indre fysiologiske urverket kontrollerer flere biologiske funksjoner, som søvn, stoffskifte og hormonsekresjon. Forskergruppen mener at forstyrrelser av den biologiske klokken kan hjelpe med å bremse sykdommer ved å justere de metabolske veiene.

Leversykdommer er mye vanligere hos menn enn hos kvinner og rammer vel 25 prosent av den voksne befolkningen.

«I lys av disse funnene undersøker vi om atferdsmessige og hormonelle inngrep er mulige behandlinger ved leversykdommer», avslutter Gachon.