A.N. Gangopadhyay et al./A.N. Gangopadhyay et al.
Ufødt tvilling scanning

Kan mennesker ha en ufødt tvilling i kroppen?

Jeg har lest at en mann med voldsomme magesmerter viste seg å ha en ufødt tvilling i kroppen. Er det bare en vandrehistorie, eller kan det virkelig være riktig?

Det er godt mulig å bære på sin ufødte tvilling i kroppen. Syndromet kalles på latin fetus in fetu, som direkte oversatt betyr «foster i fostret». Det er imidlertid uhyre sjeldent og forekommer antagelig bare i omkring ett av 500 000 tilfeller.

Syndromet oppstår når et befruktet egg deler seg i to, noe som vanligvis resulterer i eneggede tvillinger. Men i enkelte tilfeller omslutter det ene fostret av ukjente årsaker det andre og tar det opp i kroppen.

Foster sluker sin egen tvilling

Fenomenet fetus un fetu oppstår tidlig i fostertilstanden når et befruktet egg har delt seg i to.

Fosterstadie
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Splittelse gir tvillinger

Når en eggcelle deler seg i løpet av de første 14 dagene etter befruktningen, blir resultatet to egg som inneholder identisk DNA. Under normale omstendigheter blir de til eneggede tvillinger.

Fosterstadie
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Det ene egget spiser det andre

Av ukjente årsaker går noe i sjeldne tilfeller galt ved delingen av eggcellen. Det ene egget vil omslutte det andre, og resultatet blir at den ene tvillingen har tatt opp den andre i kroppen sin.

Foster
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Skjult foster blir parasitt

I den senere graviditeten får det omsluttede tvillingfostret næring fra vertstvillingen og lever dermed som parasitt. Som regel stanser utviklingen av parasitten i løpet av graviditetens første tre måneder.

Det fostret som har blitt fanget inn, lever deretter en tilværelse som en parasitt som får næring fra blodet til sin vertstvilling. Men som regel bukker parasitten under i løpet av graviditetens første tre måneder.

Vanligvis befinner parasittvillingen seg i mageregionen hos verten, nærmere bestemt bak bukhinnen, men den kan også sette seg i for eksempel hjernen eller brystkassen.

Fostret stikker fram som en svulst

I ni av ti tilfeller blir det uutviklede fostret oppdaget før vertstvillingen er halvannet år gammel, for eksempel fordi det kan ses som en svulst, eller fordi røntgenbilder avslører det. I noen tilfeller kan ultralydsundersøkelser allerede i graviditeten vise parasitten.

Ufødt tvillingefoster

En uutviklet tvilling i kroppen er som regel plassert i bukhulen. Den kan ha anlegg til lemmer (1) og organer (2), men har aldri noen hjerne.

© A.N. Gangopadhyay et al./A.N. Gangopadhyay et al.

En fetus in fetu kan veie fra noen få gram og opp til to kilo, og det måler som regel mellom 3 og 25 centimeter i lengden. Fostret kan ha skjelett, hud, indre organer og kanskje også ansats til armer eller bein, men det er alltid uten hjerne.