Hvorfor blir mørk hud mindre brent?

Pigmentet melanin beskytter huden mot UV-stråler og gjør hudfargen mørk. Afrikanere har mer melanin i huden enn europeere og asiater.

Melanin – mørk hud

Melanin gjør huden mørk og motstandsdyktig

Både hos folk med naturlig mørk hud og hos solbrune lyse mennesker skyldes fargen pigmentet melanin. Pigmentet omgjør lysenergi til varme.

Hos afrikanere er konsentrasjonen av melanin svært høy, noe som gir mørk hudfarge og bedre vern mot de farlige UV-strålene, slik at huden ikke blir så lett brent.

Slik forsvarer melanin huden mot sola:

1 UV-stråler trenger gjennom overhudens ytterste celler og kan skade DNA og proteiner.

2 Det er spesialceller i huden, melanocytter, som lager pigmentet melanin. Melanocyttenes forgreninger fanger opp energien og omdanner den til ufarlig varme.

3 Melaninet avverger at UV-strålene når de dypere hudlagene og beskytter dermed cellene.