Kulde aktiverer brune fettceller

white and brown fat cells

Wouter van Marken Lichtenbelt ved universitetet i Maastricht har her valgt å satse på naturlig stimulering, nemlig kulde. I et forsøk der det deltok både normale og overvektige menn, var det ingen aktivitet i det brune fettet ved normal romtemperatur. To timer i et rom med bare 16 plussgrader var imidlertid nok til å få de brune cellene opp i gir, selv om tendensen var litt svakere hos de overvektige.

”Men det brune fettet kan også aktiveres hos overvektige slik at det kan bidra til å redusere den globale fedmeepidemien,” mener Lichtenbelt.

I en stor undersøkelse, som fortsatt er i gang under ledelse av professor Leslie Kozak ved Pennington Biomedical Research Center i USA, blir normalvektige menn utsatt for et daglig kuldesjokk av 15 minutters varighet i en uke om gangen. Det viser seg at noen av mennene får en økt varmeproduksjon selv ved normal romtemperatur. Det skyldes sannsynligvis det brune fettet, men det er ennå ikke dokumentert.

Wouter van Marken Lichtenbelt har ingen planer om at overvektige personer må en daglig tur ned i et iskaldt basseng. Han tror mer på en intelligent temperatur-regulering både i kontorer og i boliger, der varmen hele tiden blir tilpasset temperaturen utenfor.

”Kjølig er kaldt nok til å aktivere de brune fettcellene,” sier han.

Andre, for eksempel Stephan Herzig, satser i stedet på langsiktig medisinsk behandling med det formålet å fremkalle en kunstig kuldereaksjon i kroppen selv ved behagelig romtemperatur. Han og kollegene hans har genmanipulert mus til å produsere større mengder av hor-monet prostaglandin, noe som får øyer av brunt fett til å oppstå midt i det hvite fettet – og musene til å slanke seg.

Med forsøk som dette prøver forskerne å avdekke hva som skjer på molekylært nivå når ”dårlig” fett blir til ”godt” fett, eller når det lykkes å aktivere eksisterende brunt fett. Målet er å kunne utvikle ny medisin som har samme virkning. En annen mulig vei å gå er å skape brune fettceller av stamceller og deretter injisere fettcellene under huden. Denne metoden er med hell blitt testet på mus. Men det er ennå langt igjen før disse strategiene kan tas i bruk på mennesker. Inntil videre må vi altså leve med at den beste veien til en slank linje er variert kost og masse mosjon og bevegelse.

Tynn luft gir slanke mennesker

Men et godt supplement er tilsynelatende rikelige doser fjelluft. I et forsøk utført av en gruppe forskere ved universitetssykehuset i München har overvektige gått ned i vekt på Tysklands høyeste fjell, Zugspitze – uten å sulte eller drive idrett.

Forskerne sendte 20 overvektige menn til forskningsstasjonen Schneefernerhaus 2600 meter oppe på Zugspitze i en uke. Der fikk deltagerne alt de ville å spise. Eneste restriksjon var at de ikke skulle være mer fysisk aktive enn vanlig, noe som ble kontrollert med en skritteller. I gjennomsnitt gikk forsøksdeltagerne ned med halvannen kilo, noe som normalt ville ha krevd enten avkall på over 10 000 kalorier eller rundt 30 timers moderat utholdenhetstrening.

”I den tynne luften er det mindre oksygen i blodet,” forklarer lederen av undersøkelsen, Florian Lippl. Derfor øker pulsen, og man må trekke pusten raskere. I tillegg kommer at kroppen utskiller mer leptin, et hormon som demper sulten og aktiverer fettstoffskiftet.

Fire uker etter forsøket hadde forsøkspersonene ennå ikke lagt på seg. Trolig fordi de var mer fysisk aktive enn før. Akkurat som idrettsfolk som trener i tynne luftlag før store konkurranser, hadde også de fått bedre kondisjon.

Kulde gjør dårlige fettceller gode

Lave temperaturer får nerveceller til å utskille et spesielt signalstoff, beta-3-agonist, som binder seg til reseptorer på hvite fettceller, som deretter begynner å produsere vevshormonet prostaglandin. Det får dem til å omdanne seg til brune fettceller, som i motsetning til hvite ikke hoper opp fett, men tvert om forbrenner det.