Kroppens sanser

Sansene er avgjørende for at vi skal kunne ferdes i verden og oppfatte hva som foregår rundt oss. Sansene gjør det mulig for oss å bestemme hvilke klær vi skal ha på oss, nyte duften av nybakte boller, og gå på line uten å falle ned. Sansene gjør oss i stand til å kommunisere med omverdenen, og å overleve.

Eating in the dark

Fra Vitenskapens Univers: Sansene er som små antenner som fanger opp informasjon fra verden rundt oss eller signaler fra vår egen kropp.

Informasjonen sendes til hjernen, som avgjør hva som er viktig og hvordan vi skal reagere på signalene vi får. Vi får for eksempel informasjon gjennom nesen om noe som dufter søtt, og ser noe brunt og rundt med noe hvitt på toppen. Øyne og nese oversetter det til elektriske signaler som sendes til hjernen. Den sorterer, behandler og tolker signalene, og får oss til å utbryte “Mmm, et bakeri”, før vi går inn og kjøper oss en nybakt kanelbolle.

En viktig funksjon i hjernen er evnen til å sortere sanseinntrykkene. Hvis hjernen ikke kunne prioritere i strømmen av informasjon som den mottar fra sansene, ville den bli oversvømt. I stedet for å konsentrere oss om en samtale eller fullføre en handling, ville vi flakke mellom forskjellige impulser som små barn som lett kan bli avledet fra det de holder på med, bare ved at noen vifter litt med en annen leke.

Med tiden lærer hjernene våre å sortere inntrykkene og bare gi oppmerksomhet til dem som er viktige. Hvis vi leser en bok, hører vi ikke radioen som spiller ved siden av, raslingen fra godteposer i kinomørket forsvinner når vi blir oppslukt av filmen, og hvis vi er på vei til en jobbsamtale, ignorerer vi duften fra bakeriet.

Hjernen spiller også en stor rolle i å endre følsomheten vår overfor sanseinntrykk, slik at de kan bli skarpere. Blinde har for eksempel ofte bedre hørsel og luktesans enn seende for å kompensere for manglende syn. Vinsmakere og parfymemakere utvikler med tiden en finstemt luktesans, og balansesansen til turnere og ballettdansere er etter mange års trening ofte langt bedre enn det de fleste andre kan skilte med.

Synestesi – når sansene blandes

En synestetiker er en person som opplever en sammenblanding av sanseopplevelser som vi normalt opplever hver for seg. Det kan for eksempel være at tall har farger, at bestevennen deres er rød, eller at det smaker noe når fingrene rører ved tastaturet. Det fins mange eksempler på synestesi innenfor både syns-, føle- og smakssansen, og forskere har også oppdaget personer med høresynestesi. De hører enten dunke-, pipe- eller summelyder når de ser ting bevege seg eller lyse opp.

Et enda pussigere eksempel er en fargeblind som bare kan se noen få farger i den fysiske verden, men som tilsynelatende kan se mange flere farger når han ser bestemte tall. Forklaringen er sannsynligvis at mens øynene ikke fungerer optimalt, er hjernen helt normal og kan skape de fargene som mangler.

Noen fullstendig forklaring på synestesi fins ikke, men fenomenet skyldes trolig at sansesentrene i hjernen er forbundet på en annerledes måte, slik at signalene blandes. Så mange som en prosent av befolkningen kan være synestetikere.