Shutterstock

Så raskt sirkulerer blodet rundt i kroppen

Hos mus tar det bare fire sekunder for en blodcelle å sirkulere en hel omgang rundt i blodomløpet. Hos mennesket tar samme tur et minutt.

I et voksent menneske slår hjertet typisk 70 ganger i minuttet, og ved hvert hjerteslag pumper det omkring 70 milliliter blod.

Det vil si at hjertet hvert minutt pumper 4,9 liter, noe som svarer til den samlede mengden blod i kroppen. Med andre ord går det omkring et minutt fra et rødt blodlegeme pumpes ut av hjertet til det vender tilbake, også kalt sirkulasjonstiden.

Hver eneste blodcelle bruker omkring ett minutt på å sirkulere en hel omgang rundt i blodkretsløpet og vende tilbake til utgangspunktet.

Tallet gjelder bare når kroppen forholder seg i ro, for under fysisk aktivitet slår hjertet raskere, og blodet bruker derfor kortere tid på å ta en rundtur gjennom kroppen.

Sirkulasjonstiden er også avhengig av kroppsstørrelsen og er kortere i små dyr. I en mus bruker blodet 4 sekunder på en tur rundt i kroppen, mens turen tar 218 sekunder i en elefant.

Stor kropp gir lang sirkulasjonstid:

  • Mus: 4 sekunder
  • Voksent menneske: 61 sekunder
  • Elefant: 218 sekunder