Kvinners blodtrykk stiger tidligere enn menns

Forskere har funnet en forskjell på menn og kvinner som kan være avgjørende for helsa til kvinner. Det viser seg nemlig at blodtrykket til kvinner begynner å stige allerede i ung alder – og til og med i høyt tempo.

Forskere har funnet en forskjell på menn og kvinner som kan være avgjørende for helsa til kvinner. Det viser seg nemlig at blodtrykket til kvinner begynner å stige allerede i ung alder – og til og med i høyt tempo.

Menn og kvinner er biologisk forskjellige på mange måter. Og nå har forskere funnet enda en forskjell, og den kan få stor betydning for kvinners helse i framtida.

I en stor undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA cardiology konkluderer amerikanske forskere med at kviner har et annet blodtrykksmønster enn menn.

Ved å analysere blodtrykksmålinger fra 32 833 mennesker over fire tiår så de tydelig at blodtrykket til kvinner begynner å stige allerede i trettiårsalderen. Det er ifølge forskerne mye tidligere enn det som er den generelle tendensen for menn.

Og ikke nok med det.

Blodtrykket til kvinner stiger også mye raskere, og det fortsetter å stige i samme tempo livet ut.

Visste du at du kan få med en blodtrykksmåler i velkomstgave når du velger å abonnere på Illustrert Vitenskap?

Forskjellen viste seg i begge blodtrykksverdiene – både det systoliske og det diastoliske blodtrykket.

Ved normalt blodtrykk er det systoliske blodtrykket 120 eller lavere, mens det diastoliske er 80 eller lavere – altså 120 over 80. Er det systoliske derimot 140 og det diastoliske 90, har man for høyt blodtrykk.

Digital blodtryksmåler
©

Hva er systolisk og diastolisk blodtrykk?

Blodtrykket angis med to ulike tall – det systoliske og det diastoliske blodtrykket. På en digital blodtrykksmåler leses det systoliske blodtrykket som det høyeste tallet i toppen og det diastoliske blodtrykket som det laveste.

Det systoliske blodtrykket er en måling av det maksimale trykket i en pulsåre når hjertet trekker seg sammen og sender ut blod i kroppen. Det systoliske blodtrykket er normalt på under 120.

Det diastoliske blodtrykket er et uttrykk for trykket i pulsårene mellom hjerteslag, og derfor kalles det diastoliske blodtrykket også for hviletrykket. Det ligger normalt på under 80.

Forskeren bak undersøkelsen vet enda ikke nøyaktig hva som er årsaken til de ulike blodtrykksmønstrene, men trolig spiller flere faktorer inn.

Hos kvinner er for eksempel blodårene gjerne tynnere enn hos menn, noe som kan gjøre dem mer utsatt. Dessuten kan graviditet og hormonelle utslag rundt menstruasjon også øke blodtrykket i ulik grad.

Uansett årsak håper forskerne at leger framover vil være opptatt av blodtrykket til yngre kvinner. Jo før man oppdager og behandler høyt blodtrykk, jo mindre er risikoen for at pasienten utvikler de hjerte-kar-sykdommene som tar livet av millioner hvert år.

Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerte-kar-sykdommer

Høyt blodtrykk er en av de største risikofaktorene når det gjelder utvikling av hjerte-kar-sykdommer som åreforkalkning, rytmeforstyrrelser, slag og blodpropp.

Trykket kan nemlig ødelegge den indre strukturen i blodkarene, noe som for eksempel kan føre til at veggene i blodkarene får fettavleiringer som kan hindre blodgjennomstrømningen.

Det kan over tid gi en blodpropp eller et slagtilfelle, fordi hjertet lenge har måttet kjempe for å forsyne kroppen med oksygenholdig blod.

Menn utvikler generelt hjerte-kar-sykdommer tidligere enn kvinner, men det er oftest kvinner som dør av det. Mer enn halvparten av europeiske kvinner dør av en hjerte-kar-sykdom, mens dødeligheten ’bare’ er på 42 prosent for europeiske menn.

Hjerte slår - mRI-skanning

Hjertet slår rundt hundre tusen per dag for å pumpe oksygenrikt blod rundt i kroppen. Men oppgaven kan bli hard for den travle muskelen hvis høyt blodtrykk har ødelagt blodkarene.

Høyt blodtrykk kan være vanskelig å oppdage

Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, har hver femte person høyt blodtrykk. Likevel er det mange mennesker som ikke vet at de lider av det.

Årsaken er at økt blodtrykk kan være symptomfritt. Noen mennesker kan imidlertid merke plager som lett hodepine, mild svimmelhet og hjertebank.

Det kan derfor være en god idé å måle blodtrykket regelmessig. Blodtrykket kan for eksempel måles med en digital blodtrykksmåler som kan brukes hjemme, og som er lett å bruke og lese av.

Når du velger å abonnere på Illustrert Vitenskap, kan du nå få en blodtrykksmåler som velkomstgave.

Blodtrykksmåleren gir presise målinger, overholder alle gjeldende standarder og gir muligheter for at opptil to personer kan følge historikken sin og lære enda mer om blodtrykk og helse.

Lær mer om blodtrykket ditt: Få en blodtrykksmåler og et abonnement på Illustrert Vitenskap