Hvordan oppsto blodtypene?

Blodtyper: Hvor stammer blodtypene fra, og er fordelingen av blodtyper den samme over hele verden?

Blodtyper: Hvordan er blodtypene oppstått?

Samme blodtypesystem har eksistert i over 20 millioner år

Ifølge en undersøkelse fra oktober 2012 har det såkalte AB0-blodtypesystemet eksistert i minst 20 millioner år og oppsto hos en fjern felles stamfar til mennesket og apene. Undersøkelsen ble offentliggjort i et tidsskrift ved navn PNAS og ble utført av en internasjonal forskergruppe ved bl.a. University of Chicago.

Forskerne analyserte genene bak blodtypene hos mennesker, gorillaer, sjimpanser og andre primater. Resultatene viste at apene har det samme blodtypesystemet som mennesker, og at de blodtypene vi har i dag, allerede var i virksomhet hos den siste felles stamfaren, en nå for lengst utdødd ape.

Blodtype AB er den sjeldneste

Fordelingen av verdens blodtyper varierer med regionene. Cirka 63 prosent av verdens befolkning har blodtype 0, mens AB er den mest sjeldne. Selv i Korea der blodtype AB er mest utbredt, finner vi blodtype AB hos bare ni prosent av befolkningen.

Blodtyper fordelt på verdensdeler.

Foreldrenes gener avgjør blodtypen

Alle mennesker kan deles inn i blodtypene A, B, AB og 0. Foreldrenes gener avgjør hvilken blodtype barnet får. Genene for A og B er dominerende mens genene for 0 blir dominert. Arver barnet genet for blodtype A fra den ene forelderen og blodtype B fra den andre, får barnet blodtype AB. Blodtype 0 krever at begge foreldrene har genet.