Blodposer med ulike blodtyper

Blodet bestemmer helsen din

Forskning viser at blodtypen er nært forbundet med helsen din. Noen blodtyper gir f.eks. økt risiko for hjerte-karsykdommer og hukommelsesproblemer, mens blodtype 0 beskytter mot kreft.

Forskning viser at blodtypen er nært forbundet med helsen din. Noen blodtyper gir f.eks. økt risiko for hjerte-karsykdommer og hukommelsesproblemer, mens blodtype 0 beskytter mot kreft.

Shutterstock

Blodtyper

De forskjellige blodtypene er et mysterium for leger, som siden oppdagelsen i 1901 har gjettet på hva blodtypen vår sier om oss.

Nå viser forskning at blodtypen din har betydning for om du blir rammet av visse sykdommer. Og én blodtype gir bedre odds enn alle andre.

Diagram over blodtyper

De fire overordnede blodtypene fordeler seg slik på verdensplan. Men det forekommer også regionale variasjoner, og i Latin-Amerika har veldig mange for eksempel blodtype 0, mens det er flest skandinaver med blodtype A

© Illustrert Vitenskap

Type 0 er kongen av blodtyper

Har du blodtype 0, kan du statistisk sett se frem til et liv uten kreft, hukommelsessvikt og hjerteproblemer.

En undersøkelse har nemlig vist at folk med blodtype A, B og AB har 15 % større risiko for å dø av hjerte-karsykdommer enn dem med type 0. Dessuten ser det ut til at 0 også beskytter kroppen mot kreft.

Forskerne mener at forklaringen finnes i at blodtyper som A, B og AB setter immunforsvaret på overtid, slik at kroppen sakte men sikkert risikerer å utvikle kreft, mens 0 er mildere.

AB kan gi hukommelsesproblemer

En annen oppsiktsvekkende undersøkelse viser at folk med blodtype AB har hele 82 % større risiko for å få problemer med hukommelsen enn dem med andre blodtyper.

Forskernes forklaring er at blodtypen din bestemmer hvordan og hvor lett blodet størkner, og at noen blodtyper størkner lettere, slik at man får små blodpropper og dermed vanskeligere for å huske.

Studie: Blodtype 0 reduserer risiko for korona-smitte

Personer med blodtype 0 blir sjeldnere smittet med koronavirus sammenlignet med blodtypene A, B og AB. Det viser et stort dansk forskningsprosjekt fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Forskerne har tatt utgangspunkt i 473.654 dansker som ble testet for koronavirus og sammenlignet dem med en kontrollgruppe på mer enn 2,2 millioner andre. Av de 7422 som fikk et positivt testsvar, var det færre som hadde blodtype 0 og flere som hadde blodtype A, B eller AB.

Risikoen for å få koronavirus er 13 prosent mindre hvis man har blodtype 0 - og det gjelder uansett om man er rhesus positiv eller negativ.

Blodtype 0 er altså ikke en garanti mot smitte, og forskerne oppfordrer derfor til at man følger myndighetenes forholdsregler uansett hvilken blodtype man har.

Hvorfor blodtype 0 har betydning for korona-smitte, er fortsatt ikke kjent, og derfor er mer forskning nødvendig. Forskerne bak prosjektet håper at den nye kunnskapen kan bidra til behandling og forebygging av koronavirus.

Blodtype A og AB kan gi alvorlig sykdom

Det ser altså ut til at blodtype 0 gir en viss beskyttelse mot koronavirus. Blodtype A og AB ser ut til å øke risikoen, ikke bare for smitte, men også for alvorlig COVID-19. Det konkluderer en kanadisk studie, som har sett på 95 alvorlig syke korona-pasienter.

Ifølge forskerne hadde pasienter med blodtype A eller AB oftere behov for respirator, noe som kan indikere at de i høyere grad fikk skader på lungevev som følge av infeksjonen. Pasientene hadde også oftere nyresvikt, og lå lenger på intensivavdeling.

Ny amerikansk forskning har sett nærmere på blodtype A og har funnet ut at SARS-CoV-2 har et protein, RBD som ser ut til å foretrekke denne blodtypen.

Koronavirus bruker proteinet til å binde seg til celler, og sammenlignet med de andre blodtypene bandt proteinet seg oftere til cellene på luftveiene hos blodtype A.