Astronauter skal sove vintersøvn

Nye forsøk viser at mus og rotter kan manipuleres til å gå i dvale, selv om de ikke gjør det naturlig. Forskerne mener derfor at det samme er mulig med astronauter på lange romreiser.

Nye forsøk viser at mus og rotter kan manipuleres til å gå i dvale, selv om de ikke gjør det naturlig. Forskerne mener derfor at det samme er mulig med astronauter på lange romreiser.

Shutterstock

Ideen om å legge astronauter i en dvaletilstand på lange romreiser har hittil vært rent science fiction, men nå er den rykket et skritt nærmere virkeligheten.

Forskere fra University of Tsukuba i Japan har framkalt dvaletilstanden kunstig hos mus og rotter, som ikke sover vintersøvn i naturen.

Flere pattedyr kan skru ned kroppsfunksjonene sine i de månedene der det er mangel på mat. Det gjelder for eksempel bjørner, pinnsvin og flaggermus, men også enkelte primater, som lemurer. Felles for dem er at de senker kroppstemperatur og hjerterytme, slik at kroppen bruker et minimum av energi.

Forskere sender mus i dvale

Aktive mus har en høy forbrenning

Uten stimulering av hjernens Q-nevroner er musene fysisk aktive, har en høy puls, et høyt stoffskifte og et høyt oksygeninntak.

1

Dvaletilstanden setter inn

Ved aktivering av Q-nevronene blir musene sløve. De beveger seg mindre, og pulsen, stoffskiftet og oksygeninntaket faller.

2

Temperaturen viser forskjellen

Målinger av infrarød varmestråling fra musene viser at kroppstemperaturen har falt med omkring ti grader.

3
© University of Tsukuba

De japanske forskerne oppnådde det samme hos forsøksmus ved å aktivere bestemte celler, såkalte Q-nevroner, i hjernesenteret hypotalamus, som styrer en rekke grunnleggende kroppsfunksjoner.

Temperaturen falt ti grader

Musenes kroppstemperatur falt ti grader, og også hjerterytmen og åndedrettet ble nedsatt. Tilstanden varte i 48 timer, og musene tok ingen skade.

I naturen har mus evnen til å gå i lett dvale på noen få timer, så derfor gjentok forskerne forsøket med rotter, som aldri går i dvale. Igjen lyktes forsøket. Det tyder ifølge forskerne på at dvaletilstanden kan framkalles kunstig hos alle pattedyr, også mennesker.

Dvalen forlenger livet

Det åpner i første omgang for nye medisinske muligheter. For eksempel kan pasienter med pusteproblemer reddes ved midlertidig å redusere kroppens oksygenbehov.

På sikt kan det bli mulig å legge astronauter i dvale på årelange romreiser. Det vil tjene tre formål. De vil unngå å kjede seg, de kan nøye seg med mindre forsyninger, og de vil leve lenger, fordi dvaletilstanden sliter mindre på organene.