Kan smerter måles?

Kan man måle hvor sterkt smerter føles? Hvorfor kan noen tåle mer smerte enn andre?

Kvinde med ondt i knæet
© Shutterstock

De fysiologiske reaksjonene på smerte, blant annet pulsen, kan måles, men ikke selve opplevelsen av smerte. Opplevelsen av smerte blir dannet i et samspill mellom både fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Den vil alltid være individuell og forskjellig fra situasjon til situasjon, og lar seg derfor ikke måle på samme måte som for eksempel kolesteroltallet. Derfor sier legene at ”smerte er det som pasienten sier det er”. De kan bare forsøke å danne seg et inntrykk av smerteopplevelsen ved å la pasienten beskrive ubehaget og intensiteten av smerten. Pasienten kan for eksempel vurdere smertens styrke på en skala fra én til ti. Da kan legene sammenlikne pasientens beskrivelse av smerteopplevelsen med målinger av den delen av smerten som kan registreres som fysiologiske reaksjoner i form av raskere puls eller økt aktivitet i visse deler av hjernen Et av de stedene der man måler smerte i forskningssammenheng, er Center for Sensory-Motor Interaction ved Aalborg Universitet. Der utsetter forskerne forsøkspersonene for stikk, elektriske støt, kulde og varme, og registrerer når personene kan merke påvirkningen og når den blir uutholdelig. Det siste kalles smerteterskelen, og den lar seg faktisk måle. For varme er den for eksempel 45 °C. I smertelaboratoriet forsøker forskerne også å avdekke smertemekanismene ved forskjellige sykdommer som kreft, migrene og underlivslidelser. Målet er å utvikle mer nøyaktige metoder for behandling av smertene ved disse sykdommene. Hvorfor noen mennesker er mer følsomme enn andre når det gjelder smerter, er det flere forklaringer på. Passivitet, dårlig selvbilde, angst og stress påvirker smerteopplevelsen i negativ retning, og det er også kjønnsbestemte forskjeller som spiller inn. Nye undersøkelser viser at kvinner og menn reagerer forskjellig på smerte, og at de også vurderer og håndterer smerten forskellig. Kvinnene i undersøkelsene hadde en mer intens smerteopplevelse enn mennene, men likevel var kvinnene mye flinkere til å håndtere smerter enn mennene. Noen forskere tror at forklaringen på at kvinner og menn opplever smerter forskjellig, er å finne i de hormonelle forskjellene mellom kjønnene.