Shutterstock
mann, is

Kan mennesker overleve nedfrysing?

Jeg har lest om folk som blir frosset ned etter døden i håp om å bli tint opp senere, men sjansene for nytt liv er små. Ville de bli bedre hvis folk ble frosset ned før de døde?

Det er i dag mulig å fryse ned enkle organismer eller embryoer (fostre i meget tidlige stadier) i levende live og etterpå tine dem opp i god behold. Men det er et svært stort sprang derfra og til å fryse ned et levende menneske og la det gjenoppta livet etter opptining flere år senere.

Så lenge man fryser ned relativt enkle livsformer, er det akseptabelt at en del av cellene går tapt. Selv om 99 prosent av bakteriene i en nedfrosset prøve dør, spiller det ingen rolle hvis den resterende prosenten overlever og grunnlegger en ny populasjon.

Men hvis 99 prosent av cellene i et helt menneske dør, er det ingen mulighet for at den siste prosenten kan overleve og opprettholde alle livsfunksjonene. Mennesket er i likhet med andre dyr og planter en ekstremt komplisert organisme der de enkelte cellene og organene har hver sin spesielle funksjon, som resten av kroppen er avhengig av.

Hvis bare én enkelt av disse funksjonene blir skadet under nedfrysing eller opptining, risikerer hele organismen å dø. For øyeblikket er det ingen utsikt til at nedfrysings- og opptiningsteknikkene kan bli så gode at et menneske vil greie å overleve prosedyren.

Derfor er det reelt sett bedre fremtidsutsikter i at man fryser ned den døde kroppen på den mest skånsomme måten.