Shutterstock
styrketår, alkohol, bar

Kan man venne seg til å drikke mye?

En og samme alkoholmengde påvirker mennesker ulikt. Tåler kroppen mer alkohol etter hvert som tiden går?

Det er store individuelle forskjeller på hvordan kroppen forbrenner alkohol. Samtidig blir kvinner mer påvirket enn menn, for de har en litt større prosentandel fett i kroppen, og da har alkoholen en mindre mengde vann å fordele seg på.

Det har også betydning om man er vant til å drikke. I leveren finnes det to enzymsystemer, alkoholdehydrogenasesystemet i levercellenes cytoplasma og cytokrom P450-systemet i mitokondriene. Begge omdanner alkoholen til acetat.

Det sistnevnte systemet øker effektiviteten hvis man drikker jevnlig, for da blir det i stand til å omdanne mer alkohol per tidsenhet. På denne måten vil man klare å forbrenne alkohol opptil en og en halv gang raskere enn normalt. Det kan imidlertid også medføre helseskadelige konsekvenser.