Shutterstock
bobler, blå

Kan man puste inn væske?

Kan man overleve uten luft hvis man i stedet puster inn en oksygenholdig væske?

I teorien kan mennesket like godt få oksygen fra en væske som fra luft. I praksis er problemene uløst, så det blir ikke i morgen at for eksempel dykkere eller astronauter bytter ut oksygenflaskene med væske.

Innånding av oksygenholdig væske brukes i dag i hovedsak ved behandling av for tidlig fødte barn og voksne med alvorlige lungesykdommer. Byttet mellom oksygen og karbondioksid i blod og lunger finner sted i alveolene, de ørsmå luftfylte blærene i lungene.

Når alveolene ødelegges pga. en lungesykdom, eller fordi lungene ennå ikke er ferdig utviklet, hjelper en respirator til med åndedrettet.

Denne pumper luft inn i lungene og tvinger dermed alveolene til å åpne seg, men det høye lufttrykket kan samtidig påføre lungene skade. I stedet kan legene delvis fylle lungene med en væske, perflubron, som åpner alveolene og som inneholder mye mer oksygen enn vanlig luft.

Pasientens åndedrett styres fremdeles av respiratoren, men trykket er lavere og derfor er risikoen for å påføre lungene skade også tilsvarende mindre.

Dykkere kan i teorien også erstatte luft med perflubron, men det er ennå ikke en realitet fordi det ville vært vanskelig å trekke pusten uten hjelp av en mekanisk respirator. Det krever store krefter hvis man vil trekke væske ned i lungene.