Lever hjernen videre etter halshogging?

Opplever man sin egen død hvis man blir halshogd? Eller skrus hjernen av i samme øyeblikk som hodet blir skilt fra kroppen?

Guillotine med røg
© Shutterstock

Hjernen er avhengig av oksygen, og når hodet skilles fra kroppen, blir oksygenforsyningen via blodet omgående avskåret. Likevel tyder studier på at hjernen faktisk kan fungere i en kort periode etter for eksempel en halshogging.

I 2013 halshogde newzealandske forskere rotter i en minigiljotin og registrerte at rottehjernene var aktive i opptil 15 sekunder etter at hodet var atskilt fra kroppen.

Særlig de første sekundene registrerte såkalt elektroencefalografi (EEG) kraftige utslag via fem elektroder festet på hodet til rottene.

Ifølge forskerne skyldtes utslagene at hjernebarken reagerte på smerten.

15 sekunder – så lenge viser forsøk med rotter at hjernen er aktiv etter en halshogging. Noe lignende gjelder antagelig for mennesker.

En nederlandsk studie fra 2011 ga lignende resultater. Forskerne observerte imidlertid også et utslag etter om lag et minutt, noe som ble tolket som at rottehjernen stengte ned for godt etter 60 sekunder uten oksygen.

Avhogd forbryterhode reagerte på rop

Tilsvarende eksperimenter er av gode grunner aldri utført på mennesker, men i 1905 observerte den franske legen Gabriel Beaurieux hodet på forbryteren Henri Languille, som ble giljotinert.

Da Languilles hode hadde falt ned i kurven, beveget lepper og øyelokk seg. Legen ropte høyt «Languille!» før mannens øyelokk sakte løftet seg og Beaurieux så inn i «avgjort levende øyne».

Legen ropte igjen et par sekunder etter med samme resultat, mens det ikke var noen reaksjon tredje gang.