Guillotine med røg
© Shutterstock

Kan hodet leve videre etter en halshugging?

Er man bevisst det som har skjedd hvis man er blitt halshugd? Og hvor lenge varer det før hodet er helt dødt?

Fra den franske revolusjon, da folk ble halshugd nærmest på samlebånd, finnes det faktisk en del forskning i dette makabre emnet. Leger sto klar ved siden av giljotinen så de kunne samle opp det avhugde hodet fortest mulig og studere det nærmere. Det er mange beskrivelser av hoder som gjør grimaser, blunker med øynene, skjærer tenner og liknende. Så det er neppe tvil om at det i hvert fall i en kort periode er en eller annen form for aktivitet i et avhugd hode. Men om det er annet enn reflekser, er vanskelig å si. Man kjenner også til enkelte eksempler på at avhugde hoder har reagert ved å åpne øynene eller munnen når personens navn ble ropt opp. Det kan kanskje tolkes dit hen at det faktisk er en tanke bevissthet igjen, men det er umulig å fastslå med sikkerhet. Under alle omstendigheter kan det dreie seg om bare noen få sekunder i og med at hjernen opphører å fungere etter svært kort tid hvis oksygentilførselen blir avbrutt.