Shutterstock

Kan det virkelig stemme at … det er farlig å antenne en fis?

Jeg har en venn som hevder at han setter fyr på fisen sin. Er det i det hele tatt mulig, og er det farlig?

Promp er brannfarlig. Tarmbakterier produserer nemlig en rekke brennbare gasser, først og fremst hydrogen og metan.

Illeluktende promp er de mest brannfarlige siden de inneholder hydrogensulfid, som lukter av råtne egg og er ekstremt brennbart.

Innhold av gass varierer veldig og er blant annet avhengig av kostholdet samt avhengig av mengden og typen av tarmbakteriene. Derfor er det forskjell på hvor lettantennelige folks fis er.

Hydrogen antennes uhyre lett – selv i små konsentrasjoner på bare fire prosent er hydrogen antennelig.

Hydrogenfis brenner blålig

Tarmene dine er fullt av brennbare gasser, og en liten gnist er nok til å antenne tarmgassen.

© Shutterstock

1. Gass siver ut av endetarmen

Bakterier i tarmene danner brennbare gasser, blant annet hydrogen, hydrogensulfid og metan. En fis kan inneholde opp mot 63 prosent hydrogen som er den mest brennbare gass tarmene kan skille ut.

© Shutterstock

2. Varme setter fart på kjemien

Når hydrogen blandes med oksygen i luften og utsettes for varmen fra en flamme, skjer en forbrenningsreaksjon der hydrogen og oksygen reagerer med hverandre. Reaksjonen utvikler vann, lys og varme.

© Shutterstock

3. Blålig flamme oppstår

Jo mer hydrogen fisen inneholder, desto mer blålig blir den. Fargen er tegn til komplett forbrenning, mens rødgulaktige flammer fra for eksempel stearinlys og bål skyldes faste partikler som sot.

Tarmbakteriene masseproduserer hydrogen når de bryter ned fibre fra for eksempel bønner. Avhengig av hvor mye fiber en person spiser, kan fisens hydrogeninnhold variere mellom 8 og 63 prosent. I gjennomsnitt utgjør hydrogen, metan og karbondioksid opp mot 75 prosent av en fis.

Flammen dør raskt ut

Når vi slipper ut tarmgass, blandes dem med oksygen fra lufta, noe som skaper en brannfarlig cocktail.

Flammen fra en antent fis er imidlertid veldig kortvarig siden hydrogen brenner ekstremt raskt, og en fis i gjennomsnitt bare har et volum på 100 ml.

Selv om det kanskje kan lyde som et morsomt eksperiment, kan det ikke anbefales. Flammen kan spre seg i retning av endetarmen og gi alvorlige forbrenninger.