Hvorfor blir hår på hodet langt

Hvorfor vokser ikke alt hår i samme tempo?

Det virker som om hodehår vokser svært mye raskere enn annet kroppshår. Men slik forholder det seg ikke nødvendigvis.

Hår vokser like raskt på hele kroppen

Faktisk vokser hår like fort overalt både på kroppen og hodet, nemlig med cirka 0,35 millimeter i døgnet.

Når det kan virke som om håret på hodet vokser fortere, skyldes det at hodehåret blir lengre enn for eksempel hår på armer og ben.

Hodehår har lengre vekstfase

Selve veksten av det enkelte håret foregår ved vanlig celledeling i bunnen av hårsekken, der håret vokser frem med jevn fart.

Vekstfasen er på mellom to og fem år når det gjelder hodehår, mens den bare varer i noen måneder for hår andre steder på kroppen. Dette håret rekker derfor ikke å bli så langt.

For øvrig er vekstfasen for hodehår litt lengre hos kvinner enn hos menn, og derfor kan kvinner normalt få lengre hår.

Hår påvirkes ikke av klipp

Etter vekstfasen går håret inn i en hvilefase der det ikke vokser mer. På et eller annet tidspunkt vil det enkelte håret falle ut av seg selv, eller det vil bli utstøtt av et nydannet hår.

Det enkelte hårets faser forløper uavhengig av nabohårene, og veksten påvirkes heller ikke av verken barbering eller klipping.