Hvorfor svir det med salt i såret?

Det gjør vondt hvis man uheldigvis får salt i et sår. For saltet stimulerer smertenervene.

Salt and hand

Det smerter å få salt i et sår fordi salt har en direkte stimulerende effekt på smertenervene, som utløser en rekke reaksjoner som skal føre oss ut av den smertefulle tilstanden. Smertenervene aktiveres av mekaniske trykkpåvirkninger samt av ekstreme temperaturer og kjemiske endringer.

Salt aktiverer derfor smertenervene og gjør dem ekstra følsomme, slik at smertene blir mer intense. Chili har den samme kjemiske egenskapen, og begge stoffene brukes i vitenskapelige forsøk for å fremkalle sterke smerter, eksempelvis i musklene. Salt i et sår gir også ubehag fordi saltet virker dehydrerende på cellene i såret.

Det medfører en dramatisk endring i cellenes biokjemiske miljø, som på flere måter kan skape irritasjon.