Photo by Antenna on Unsplash

Hvorfor stammer enkelte mennesker?

Hva kommer stamming av, og hvorfor stammer folk mer i visse situasjoner enn andre?

Stamming er en taleforstyrrelse som skyldes dårlig koordinering mellom uttale, intonasjon og pusting. Det betyr at det oppstår avbrudd i talestrømmen ved at ordene blir gjentatt eller trukket ut i lengde.

Forskerne vet ikke sikkert hvorfor enkelte mennesker stammer, men årsaken kan ha sammenheng med flere faktorer. Det er hevet over tvil at psykologien spiller en rolle. Det kan man for eksempel merke ved at stammingen tiltar i situasjoner der personen er stresset eller nervøs. Omvendt kan stammingen bli helt borte hvis personen er begeistret og lar frykt og nervøsitet fare.

Også det fysiske har betydning. Hele taleapparatet kan bli blokkert slik at luftpassasjen stenges helt eller delvis. En viss form for arvelighet forekommer også, for ca. 50 prosent av dem som stammer, deler skjebne med andre i samme familie.

Stamming forekommer tre til fire ganger oftere blant gutter enn jenter og er påvist hos ca. én prosent av alle seksåringer.