Hvorfor ligger kroppstemperaturen på rundt 37 grader?

Alle fugler og pattedyr har en stabil temperatur på rundt 37 grader celsius. Vi er jevnvarme organismer som ikke vil la omgivelsene diktere hvor varme vi skal være for å ha det godt. All muskelaktivitet og nedbrytning av matvarer blir til varme, og hjernen sørger for at temperaturen holdes på et stabilt nivå. Hvis temperaturen i oss stiger over 37 grader, begynner vi å svette. Motsatt vil kuldegysninger få musklene til å trekke seg sammen hvis vi fryser. Det gir ny varme slik at temperaturen vender tilbake til det normale. Naturen har innrettet det slik at vi fungerer best ved 37 grader fordi enzymene i oss virker best ved denne temperaturen. Enzymer er proteinene som får alle kroppens biologiske prosesser til å foregå så raskt og effektivt som mulig. Det er for eksempel enzymene som sørger for å kopiere arvemassen når kroppsceller deler seg og blir til to. Hvis kroppstemperaturen stiger, kan det få dødelig utgang for noen av enzymene. De mister den tredimensjonale strukturen som er nødvendig for evnen til å fungere. Fordi enkelte enzymer er livsviktige for at kroppen skal kunne fungere, kan en temperaturstigning på bare fem grader bety at kroppen brytes ned, og personen omkommer. Litt feber kan likevel være gunstig, for det øker enzymaktiviteten en tanke. Det betyr at immunforsvaret inntar en enda mer offensiv holdning.