Hvorfor har vi to nesebor?

Når neseborene likevel går sammen i nesehulen, hva er da vitsen med at vi er utstyrt med to nesebor?

Elephant

Pattedyrene er ikke alene om å ha to nesebor. Den samme utførelsen finnes også hos de fleste fisker, amfibier, krypdyr og fugler. En av årsakene til pardannelsen er at det kan gi bedre luktesans når duftstoffene kan flyte inn to steder. Hos mange dyr sitter nese-borene nokså langt fra hverandre, noe som øker mulighetene til å fange opp dufter i omgivelsene og kanskje også retningsbe stemme duftkilden.

I tillegg til alt dette kan to mindre nesebor være gunstigere enn ett stort fordi det gir lavere risiko for at fremmede-legemer trenger inn gjennom åpningene, og det kan gi høyere strukturell styrke til dyrets hode og snute. Hos mennesker hindrer den bruskholdige skilleveggen mellom neseborene at nesen blir hengende og slenge ned mot overleppen.

Yellow snake

Nesebor bidrar til å regulere varmen

Hos mange pattedyr kan de to nese-borene også ha betydning for temperatur- og vannbalansen. Snuten og nesehulen har et ganske stort innvendig flateareal og er et viktig åndedrettsorgan hva angår evnen til å bevare fuktigheten og varmen i kroppen når de puster. Nesens innvendige overflate samt nesehulen er nemlig rikt utstyrt med små blodkar som gjør det mulig å varme opp innpustluften og sette til fuktighet før den trekkes ned i lungene og pustes ut igjen. Det gir best mulig gassutskiftning i lungene og gjør at kroppen holder 37 grader celsius.

Endelig er to nesebor med det større overflatearealet også en fordel for overopphetede dyr som mangler svettekjertler, og som i stedet må tvinge temperaturen ned ved å la svetten fordampe fra overflaten av snuten og det indre av nesehulen.

Fish Teeth