Hvorfor gjesper vi?

Alle mennesker gjesper ca. 20 ganger daglig. Men hvorfor?

Den vitenskapelige forklaring bak de lange dypfølte gapene er langt fra hugget i stein. For forskerne forstår ikke helt hvorfor vi gjesper.

En av forklaringene har i mange år vært at vi gjesper fordi oksygennivået i lungene er lavt. Gjespet er derfor hjernens måte å iverksette et stort inntak av ny, frisk oksygen.

Men fostre gjesper også, og det synes forskerne er underlig fordi de ikke puster inn oksygen gjennom lungene i livmoren.

Gjesp kjøler hjernen

En annen og nyere forklaring på gjesping er at det er viktig for å holde hjernen vår avkjølt. Gjesping øker hjerterytmen, blodgjennomstrømmingen og ansiktsmuskulaturen, noe som er med på å kjøle ned den biologiske computeren vår.

En tredje forklaring på den kjevevridende bevegelsen er en eldgammel tradisjon.

Du kopierer ikke for eksempel din kollegas tretthet, men åpner munnen fordi du ubevisst tar del i et gammelt ritual som er utviklet i menneskegrupper for å holde seg våken og på vakt overfor fare.

Gjesping smitter

Vi gjesper ikke bare når vi gir hjelp til hjernen. Det er en universell refleks som smitter fordi vi kan føle empati overfor andre mennesker.

Men det smittsomme gjespet smitter ikke alle. En annen studie kom frem til at barn under 5 år ikke blir smittet av videoklipp med gjespende mennesker. Og at barn under 6 år kan la være å gjespe når de får lest en historie om å gjespe.