Hvorfor får man sommerfugler i magen?

© Photo by Boris Smokrovic on Unsplash

Vi er utstyrt med et nervesystem som består av to deler, en del vi har kontroll over og en annen som styrer seg selv; det såkalte autonome nervesystemet. Når vi via sansene mottar signaler fra omverdenen i form av lyder eller synsinntrykk, overføres disse til hjernen som elektrokjemiske signaler. I hjernen blir de bearbeidet og bevisstgjort. Når vi av og til i tillegg til de alminnelige sanseinntrykkene kan føle ”sommerfugler” i magen, skjelving i knærne eller kraftig hjertebank, skjer det fordi en del av signalene sendes videre til det autonome nervesystemet. Man vet ikke sikkert hvorfor dette finner sted, men kanskje er hensikten at vi skal gjøres ekstra oppmerksomme på en følelse. Ser vi vår elskede, får vi sommerfugler i magen, og når vi blir redde, slår hjertet ekstra raskt og tydelig, og så videre. Hos enkelte personer blir disse fysiske opplevelsene spesielt sterke og vanskelige å tolke, og i så fall er det snakk om somatoforme symptomer, som hos enkelte av oss kan være direkte invalidiserende.