Shutterstock
Underbukse med blod

Hvorfor får kvinner menstruasjon samtidig

Jeg er kvinne og for tiden i militæret. Etter noen måneder oppdaget jeg og de andre jentene (syv i alt) at vi hadde synkronisert menstruasjon. Hva skyldes det, og hva er det som avgjør hvilken menstruasjon de andre retter seg inn etter?

Fenomenet med samtidig menstruasjon er velkjent. Det forekommer blant kvinner som bor eller arbeider tett sammen. Årsaken er sannsynligvis å finne i de såkalte feromonene. Det er enkle organiske forbindelser som likner hormoner, men er luftbårne.

De fleste levende vesener utskiller feromoner. Enkelte dyr sender ut feromoner hvis de kommer til skade. Stoffene advarer andre individer om at det er fare på ferde og at de må flykte. I en rekke undersøkelser fra 1990-årene har forskere påvist at kvinner også sender ut ulike feromoner i forbindelse med menstruasjonssyklusen.

Det dreier seg om minst to forskjellige stoffer. Det ene utskilles etter menstruasjonen, men før eggløsningen. Det virker forkortende på syklusen hos andre kvinner. Det andre stoffet utskilles under og etter eggløsningen. Det virker forlengende på andre kvinners syklus.

Hvis en gruppe kvinner oppholder seg sammen en stor del av dagen i lengre tid, vil konsentrasjonen av feromoner i luften omkring dem bli relativt høy, og de vil alle bli påvirket av dem. Forholdet mellom konsentrasjonen av de to feromonene vil så avgjøre hvordan den felles menstruasjonssyklusen blir.

I dyreverdenen har synkroniseringen av menstruasjonen eller løpetiden, som man ville kalle den her, klare fordeler. Den hindrer at noen av hunnene får løpetid før andre og dermed får et forsprang.

Samtidig dirigerer den aktiviteten i en gruppe slik at medlemmene ikke hele tiden må ha oppgjør i forbindelse med kurtiseringen. Det er antakelig en rest av disse forholdene som gjør seg gjeldende hos mennesker.