Shutterstock
pistol, skudd, kule

Hvorfor er skuddsår så farlig?

Hvordan kan det ha seg at et lite prosjektil kan gjøre så store skader i kroppen?

Skadene ved et skuddsår opp-står fordi prosjektilet treffer kroppen med stor hastighet. Når et prosjektil avfyres, har det høy bevegelsesenergi (kinetisk energi). Når kroppen blir truffet, bremses prosjektilet, og dermed overføres bevegelsesenergien til vevet.

Blir skuddet avfyrt på nært hold, kan det ødelegge vevet i opptil 30 ganger prosjektilets diameter. Også prosjektilets form har betydning for omfanget av skaden. Fordi tyngdepunktet ligger bak i prosjektilet, begynner det å rotere når det bremses av vevet.

Dermed kan det avgi energi til et større område, og vevsskadene blir tilsvarende større. På samme måte økes skadene hvis prosjektilet deformeres eller går i stykker når det treffer kroppen. Et skuddsår er dødelig hvis prosjektilet sprenger hull i hjertet eller hovedpulsåren, slik et skudd gjennom hjernen kan medføre døden i løpet av få sekunder.