Shutterstock
fingeravtrykk, kode

Hvorfor er ingen fingeravtrykk like?

Alle fingeravtrykk er ulike. Men hvordan er det mulig at det finnes 7.9 milliarder fingeravtrykk i verden, og ingen av dem er like?

Fingeravtrykkene dannes i løpet av fosterutviklingen, og basismønsteret avgjøres delvis av genene, men detaljene oppstår helt tilfeldig. Når fosteret er blitt cirka ti uker gammelt, eser fingertuppene og blir til et puteformet vev der blodårene, binde-vevet og nervene senere utvikler seg.

Deretter stanser veksten, mens selve fingeren fortsetter å vokse og etter hvert kommer til å absorbere eller "sluke" fingertuppen. Omtrent på samme tid trekker huden på fingertuppene seg sammen til noe som ligner bølgedaler, som skal gjøre huden fleksibel og gi den en viss friksjon, slik at vi skal klare å holde fast på ting.

Genene bestemmer når disse hendelsene inntreffer i forhold til hverandre, og det er det som skal komme til å prege finger-avtrykkets overordnede mønster. Begynner huden å innta bølgeform før fingertuppen er blitt absorbert, dannes det mange virvler i fingeravtrykket.

Skjer det omtrent samtidig, oppstår det løkker. Men dersom huden først bølger seg på et sent tidspunkt, blir buer resultatet. De små detaljene når huden bølger seg, skjer imidlertid helt tilfeldig, og selv ikke eneggede tvillinger vil få identisk fingeravtrykk.

Prosessen kan sammenlignes med mønsteret av glasskår etter at en stein har knust en rute. Glassbitene kastes utover et nokså definerbart område, men innenfor området vil de derimot ligge helt tilfeldig.