Shutterstock

Hvorfor er det noen som lesper?

De fleste lesper av fysiologiske årsaker, men i Catalonia gjør de det med vilje.

lespe er en talefeil som ofte forekommer hos små barn mens de lærer å snakke.

Lespingen oppstår når luften fra stemmebåndet strømmer ut andre steder enn normalt, for eksempel mellom tungen og jekslene, slik at særlig de vislende s-lydene oppstår.

Årsakene til lesping kan være fysiologiske.

Lesping oppstår blant annet på grunn av for korte tungebånd.

© Science Picture Library

Den primære årsaken er et kort tungebånd, slik at personen ikke frambringer normale s-lyder, men også en feil tannstilling kan føre til lesping.

Talefeilen kan dessuten være innøvd. For eksempel lesper folk fra Catalonia i Spania med vilje, siden språket uttales med ustemte s-er.

Barns lesping stopper typisk etter femårsalderen – hvis ikke bør de konsultere en logoped.