Hvordan lager kroppen energi av mat?

Vi spiser for å få energi, men hvordan omdanner kroppen maten til energi?

© Photo by Cel Lisboa on Unsplash

I mage-tarmkanalen brytes maten ned til mindre bestanddeler, som opptas i blodet og fordeles ut i organismen. Der nedbrytes næringsstoffene i maten gradvis til mindre og mindre molekyler ved såkalt oksidasjon. Det betyr at de forskjellige molekylene går fra ett energinivå til et lavere.

Den frigjorte energien kobles til energikrevende prosesser i den enkelte cellen ved hjelp av kjemiske reaksjoner. Det hele styres og kontrolleres av en lang rekke enzymer.

Restproduktene er karbondioksid og vann samt avfallsstoffer som urinsyre, som skilles ut. Dessuten skjer det et energitap som gir seg utslag i varmedannelse, som kroppen samtidig har glede av.