Shutterstock

Sånn beskytter solkremen huden

Solkrem kan virke på to vidt forskjellige måter. Men felles for dem begge er at mengden du bruker, er helt avgjørende for hvor godt du blir beskyttet.

Når vi smører oss inn med solkrem, gjør vi det for å beskytte oss mot de skadelige ultrafiolette strålene fra solen.

Kremene kan inneholde et fysisk/mineralsk eller et kjemisk solfilter – eller begge deler. Det fysiske solfilteret oppnås ved å tilføre kremen hvite fargestoffer som sinkoksid eller titanoksid.

Stoffene fungerer som et filter ved å reflektere de ultrafiolette strålene til omgivelsene. Krem med fysisk solfilter blir ofte hvit på huden en stund etter at man har smurt den på.

UVA-stråler gir læraktig hud

Slik er det ikke nødvendigvis med solkrem med kjemisk solfilter, som inneholder bestemte organiske molekyler som benzofenoner, kamferforbindelser, cinnamater og salisylater.

Disse stoffene fungerer ved å absorbere de ultrafiolette strålene og omdanne dem til infrarød stråling, altså varme, som avgis til omgivelsene eller blir transportert bort av blodsirkulasjonen.

Nesten alle solkremer beskytter både mot solstrålenes UVA- og UVB-stråler. Mens UVA-strålene påvirker hudens elastisitet og kan gi rynker og læraktig hud, er det UVB-strålene som gir solbrentheten som de fleste har vært utsatt for etter ubetenksom soling uten riktig vern mot strålingen.

Begge strålingstypene anses å medvirke til utviklingen av hudkreft, og selv om man mener at UVB- er mer skadelig enn UVA-strålene, finnes det ingen form for «trygg» ultrafiolett stråling.

Solkrem reflekterer eller suger opp

Solkrem kan avverge solstråler på to helt forskjellige måter.

© Oliver Larsen

Fysisk/mineralsk solkrem

inneholder stoffer som titanoksid og sinkoksid. De fungerer som et fysisk skjold som reflekterer UV-strålene vekk fra huden.

© Oliver Larsen

Kjemisk solkrem

virker ved at organiske molekyler fra stoffer som oksybenzon absorberer UV-strålene og gjør dem om til varme før de treffer huden.

Mengden er helt avgjørende

Solfaktoren som er angitt på solkremen, henviser utelukkende til beskyttelsen man kan oppnå mot UVB-strålene, det vil si forbrenningen.

Når mange likevel blir ufrivillig stekt etter å ha smurt seg inn med solkrem med høy solfaktor, skyldes det ofte gal bruk av solkremen.

Det er viktig at man bruker en god håndfull av produktet – cirka førti gram til en voksen person, og ikke bare en liten klatt.

Man må også være klar over om solkremen er vannfast, først da kan den yte fullgod beskyttelse selv om man bader hyppig og svetter mer når det er varmt.