Shutterstock

Hvordan kan nitrogen drepe et menneske?

En dødsdømt fange i USA kan bli den første i verden som blir henrettet med nitrogen. Men hvordan kan den gassen, som utgjør 78 prosent av den luften vi puster inn, være dødelig?

Selv om dødsstraffen er avskaffet i de fleste land, fortsetter noen land å ta livet av innbyggerne sine.

Den siste henrettelsesmetoden er nitrogen. Den dødsdømte får en maske på seg og puster inn en dødelig dose ren nitrogen.

Ren nitrogen fortrenger oksygen

Du puster hele tiden inn nitrogen siden gassen utgjør 78 prosent av atmosfæren. Men i ren form fortrenger nitrogen oksygenet i lungene, og fire-fem innpust er nok til at man mister bevisstheten. Etter få minutter inntreffer døden på grunn av oksygenmangel i hjernen.

Å puste inn gir ikke samme paniske følelse som ved tradisjonell kvelning fordi den dødsdømte fortsatt kan puste ut karbondioksid. Ubehaget ved ikke å kunne puste skyldes nemlig først og fremst økende nivåer av karbondioksid i blodet.

Tilhengerne av metoden mener derfor at nitrogen gir en skånsom og smertefri død.

Motstandere betrakter imidlertid ikke teknikken som human siden bevisstløsheten ikke inntreffer øyeblikkelig. Derfor er det et kort tidsrom der mangelen på oksygen kan gi en foruroligende følelse. I tillegg er krampeanfall observert blant dyr avlivet med nitrogen.