Hvordan holder babyer pusten under vann?

Mange foreldre tar med seg spedbarn i svømmehallen, der de til og med dykker med dem. Er det forsvarlig? Risikerer ikke barnet å få vann i lungene?

Baby svømmer under vandet
© Shutterstock

Babysvømming er populært fordi det skaper nær kontakt mellom barnet og foreldrene. Dessuten er det påvist at babysvømming stimulerer barnets sanser og motorikk. Alle barn er født med en dykkerefleks. Like ved stemmebåndet sitter det noen kjemiske reseptorer, og hvis reseptorene merker en væske som er fremmed for kroppen, sørger de for at luftrøret stenges helt, og for at barnet ikke trekker pusten under vann. Refleksen får også barnets hjerte til å slå langsommere. Refleksen styres av hjernestammen og er aktiv til barnet er et halvt år. Deretter overtar storhjernen styringen slik at barnet bevisst kan stenge luftrøret hvis det sluker vann. Det er fullt forsvarlig å la et barn dykke, men barnet må naturligvis føle seg trygt i vannet. Den ideelle vanntemperaturen er 34,5 °C, som tilsvarer barnets hudtemperatur.